Bert's brein

geplaatst: 9-6-2014
 
reageer

lijst

aan aandacht besteden aan    
(83) aandeel hebben aan    
  afbreuk doen aan    
  ((n)iets/(niet) veel/weinig) afdoen aan    
  beginnen aan    
  behoefte hebben aan    
  belang hechten aan    
  zich bezondigen aan    
  blootstaan aan    
  zich blootstellen aan    
  geen boodschap hebben aan    
  een broertje dood hebben aan    
  deelachtig zijn aan    
  deel hebben aan    
  deelnemen aan    
  danken aan    
  denken aan    
  zich ergeren aan    
  gebrek hebben aan    
  gehecht zijn aan    
  zich ((n)iets/(niet) veel/alles/weinig) gelegen laten liggen aan    
  ((n)iets/(niet) veel/alles/weinig) gelegen zijn aan    
  geloven aan    
  zich geven aan    
  gewennen aan    
  gewoon zijn aan    
  grenzen aan    
  haperen aan    
  ((n)iets/(niet) veel/weinig) hebben aan    
  (zich) hechten aan    
  een hekel hebben aan    
  herinneren aan    
  zich houden aan    
  lak hebben aan    
  liggen aan    
  lijden aan    
  mank gaan aan    
  meedoen/meewerken aan    
  zich onderwerpen aan    
  ontbreken aan    
  ontgroeien aan    
  ontkomen aan    
  ontlenen aan    
  zich onttrekken aan    
  ontwennen aan    
  zich overgeven aan    
  de pest hebben aan    
  plezier beleven aan    
  prijsgeven aan    
  raken aan    
  refereren aan    
  zich schuldig maken aan    
  schuldig zijn aan    
  zich storen aan    
  tegemoet komen aan    
  tenonder gaan aan    
  (niet/(niet) zwaar) tillen aan    
  toegeven aan    
  toekomen aan    
  toeschrijven aan    
  toe zijn aan    
  tornen aan    
  trekken aan    
  trouw zijn aan    
  twijfelen aan    
  verwant zijn aan    
  verzadigen aan    
  voldoen aan    
  voorbijgaan aan    
  de voorkeur geven aan    
  vreemd zijn aan    
  zich wagen aan    
  wanhopen aan    
  wennen aan    
  werken aan    
  wijden aan    
  wijten aan    
  zich vastklampen aan    
  vastknopen aan    
  verbinden aan    
  zich vergapen aan    
  verknocht zijn aan    
  zich verslingeren aan    
       
 achter (er)achter komen    
(3) zich verschuilen achter    
  (er)achter zijn    
       
 bij zich aansluiten bij    
(15) baat hebben/vinden bij    
  belang hebben bij    
  betrekken bij    
  blijven bij    
  gebaat zijn bij    
  het houden bij    
  het laten bij    
  horen bij    
  zich neerleggen bij    
  passen bij    
  stilstaan bij    
  vergelijken bij    
  volharden bij    
  zweren bij;    
       
in aandeel hebben in    
(36) bedreven zijn in    
  behagen scheppen in    
  belang stellen in    
  berusten in    
  betrekken in    
  bezwaar vinden in    
  delen in    
  doorkneed zijn in    
  een eer stellen in    
  erg hebben in    
  geïnteresseerd zijn in    
  gelijk hebben in    
  geloven in    
  genoegen scheppen in    
  groeien in    
  kwaad zien in    
  zich misrekenen in    
  opgaan in    
  plezier hebben in    
  zich schikken in    
  slagen in    
  stijven in    
  teleurgesteld zijn in    
  toestemmen in    
  zich verblijden in    
  zich verdiepen in    
  zich vergissen in    
  zich verheugen in    
  zich verkneukelen in    
  zich verlustigen in    
  vertrouwen hebben in    
  volharden in    
  voorzien in    
  ((n) iets/(niet) veel/weinig) zien in    
  zin hebben in;    
       
met aanvangen met    
(93) afrekenen met    
  akkoord gaan met    
  zich amuseren met    
  begaafd zijn met    
  begaan zijn met    
  beginnen met    
  behept zijn met    
  bekend zijn met    
  bekronen met    
  belasten met    
  belonen met    
  zich bemoeien met    
  bevriend zijn met    
  zich bezighouden met    
  bezig zijn met    
  blij zijn met    
  breken met    
  confronteren met    
  de draak steken met    
  dwepen met    
  eindigen met    
  niet gediend zijn met    
  gelijkstaan met    
  gelijkstellen met    
  gelukwensen met    
  het eens zijn met    
  gebaat zijn met    
  gemeen hebben met    
  genoegen nemen met    
  in aanraking brengen met    
  in aanraking komen met    
  ingenomen zijn met    
  zich inlaten met    
  in overeenstemming zijn met    
  instemmen met    
  in strijd zijn met    
  in verband staan met    
  in zijn maag zitten met    
  in zijn schik zijn met    
  inzitten met    
  kampen met    
  kennis maken met    
  klaar zijn met    
  korte metten maken met    
  lachen met    
  een loopje nemen met    
  medelijden hebben met    
  meegaan met    
  zich onledig houden met    
  (niets/(niet) veel/weinig) ophebben met    
  ophouden met    
  opschepen met    
  opzadelen met    
  overladen met    
  overweg kunnen met    
  prijken met    
  raad weten met    
  rekening houden met    
  samenhangen met    
  schermen met    
  sollen met    
  spotten met    
  strijden met    
  strijdig zijn met    
  sympathiseren met    
  te doen hebben met    
  te kampen hebben met    
  te maken hebben met    
  tevreden zijn met    
  tobben met    
  trouwen met    
  uitpakken met    
  vechten met    
  verband houden met    
  verbinden met    
  (zich) (kunnen) verenigen met    
  vergelijken met    
  zich vergenoegen met    
  verlegen zijn met    
  vertrouwd zijn met    
  verwant zijn met    
  (zich) verzoenen met    
  zich vleien met    
  voldaan zijn met    
  volstaan met    
  (iets/het goed) voorhebben met    
  voortgaan met    
  vrede hebben/nemen met    
  wedijveren met    
  worstelen met    
  zijn voordeel doen met    
  zitten met;    
       
naar aarden naar    
(35) begerig zijn naar    
  benieuwd zijn naar    
  dorsten naar    
  gissen naar    
  haken naar    
  hongeren naar    
  horen naar    
  hunkeren naar    
  informeren naar    
  jagen naar    
  kijken naar    
  luisteren naar    
  nieuwsgierig zijn naar    
  opkijken naar    
  op zoek zijn naar    
  (geen) oren hebben naar    
  raden naar    
  het raden hebben naar    
  refereren naar    
  ruiken naar    
  zich schikken naar    
  smachten naar    
  smaken naar    
  snakken naar    
  streven naar    
  (niet) talen naar    
  uitgaan naar    
  uitkijken naar    
  verlangen naar    
  verwijzen naar    
  vissen naar    
  vragen naar    
  zoeken naar    
  zwemen naar;    
       
om bekend staan om    
(24) zich bekommeren om    
  benijden om    
  bidden om    
  blij zijn om    
  boos zijn om    
  denken om    
  te doen zijn om    
  geven om    
  huilen om    
  lachen om    
  malen om    
  moeite doen om    
  rouwen om    
  rouwig zijn om    
  schateren om    
  schreien om    
  smeken om    
  te springen staan om    
  treuren om    
  verlegen zijn/zitten om    
  verzoeken om    
  vragen om    
  wedden om;    
       
onder bezwijken onder    
(3) gebukt gaan onder    
  lijden onder;    
       
op aandringen op    
(110) (iemand) aankijken op    
  aanmerking maken op    
  aanspraak maken op    
  (iemand) aanspreken op    
  aansturen op    
  zich abonneren op    
  acht geven op    
  afdingen op    
  afgaan op    
  afgeven op    
  afknappen op    
  afstemmen op    
  antwoorden op    
  attent maken op    
  azen op    
  zich/iets baseren op    
  bedacht zijn op    
  het niet begrepen hebben op    
  belust zijn op    
  zich beraden op    
  berekend zijn op    
  zich beroemen op    
  een beroep doen op    
  zich beroepen op    
  besparen op    
  betrappen op    
  betrekking hebben op    
  zich bezinnen op    
  zich blind staren op    
  bluffen op    
  bogen op    
  boos zijn op    
  zich concentreren op    
  doelen op    
  drinken op    
  gebeten zijn op    
  gebrand zijn op    
  gek zijn op    
  gelijken op    
  gesteld zijn op    
  gronden op    
  happig zijn op    
  het gemunt hebben op    
  het houden op    
  het wagen op    
  hopen op    
  ingaan op    
  ingesteld zijn op    
  inspelen op    
  intekenen op    
  invloed uitoefenen op    
  jaloers zijn op    
  kankeren op    
  kritiek uitoefenen op    
  kwaad zijn op    
  letten op    
  lijken op    
  mikken op    
  de nadruk leggen op    
  naijverig zijn op    
  neerkijken op    
  neerkomen op    
  het oog hebben op    
  passen op    
  pochen op    
  prat zijn/gaan op    
  rekenen op    
  (zich) richten op    
  schelden op    
  slaan op    
  snoeven op    
  zich spitsen op    
  staan op    
  staat (kunnen) maken op    
  steunen op    
  stoffen op    
  studeren op    
  stuiten op    
  stuklopen op    
  terugkomen op    
  zich toeleggen op    
  toezien op    
  trots zijn op    
  tuk zijn op    
  uitdraaien op    
  uitlopen op    
  uit zijn op    
  geen vat hebben op    
  verdacht zijn op    
  verhalen op    
  zich verheffen op    
  zich verheugen op    
  zich verkijken op    
  zich (kunnen) verlaten op    
  verliefd zijn op    
  vertrouwen op    
  verzot zijn op    
  vitten op    
  vlassen op    
  vloeken op    
  (zich) voorbereiden op    
  zich voor laten staan op    
  vooruitlopen op    
  wachten op    
  wijzen op    
  zich wreken op    
   zien op    
  zinnen op    
  zinspelen op;    
       
over bedroefd zijn over    
(63) zich beklagen over    
  beraadslagen over    
  zich beraden over    
  berouw hebben over    
  beslissen over    
  zich bezinnen over    
  boos zijn over    
  denken over    
  discussiëren over    
  zich erbarmen over    
  zich ergeren over    
  het hebben over    
  heersen over    
  het eens zijn over    
  zich het hoofd breken over    
  in twijfel zijn over    
  inzitten over    
  jammeren over    
  klagen over    
  macht hebben over    
  meester zijn over    
  onderhandelen over    
  ongeduldig zijn over    
  zich ontfermen over    
  oordelen over    
  opgeven over    
  opscheppen over    
  zich opwinden over    
  overleggen over    
  peinzen over    
  de pest in hebben over    
  piekeren over    
  regeren over    
  zich schamen over    
  schrijven over    
  spijt hebben over    
  (kwaad) spreken over    
  te spreken zijn over    
  tevreden zijn over    
  tobben over    
  toornig zijn over    
  treuren over    
  twijfelen over    
  twisten over    
  zich uitlaten over    
  zich uitspreken over    
  uitweiden over    
  vallen over    
  van gedachten wisselen over    
  zich verbazen over    
  zich verblijden over    
  verdrietig zijn over    
  zich verheugen over    
  zich verwonderen over    
  voldaan zijn over    
  voogd zijn over    
  zich vrolijk maken over    
  waken over    
  zaniken over    
  zegevieren over    
  zich zorgen maken over    
  zwijgen over;    
       
tegen aanhikken tegen    
(41) (raar/vreemd) aankijken tegen    
  zich afzetten tegen    
  beschermen tegen    
  bestand zijn tegen    
  beveiligen tegen    
  bezwaar hebben/maken tegen    
  brutaal zijn tegen    
  gekant zijn tegen    
  (iets) hebben tegen    
  immuun zijn tegen    
  inbrengen tegen    
  zich indekken tegen    
  kampen tegen    
  zich keren tegen    
  kunnen tegen    
  (on)vriendelijk zijn tegen    
  opboksen tegen    
  opgewassen zijn tegen    
  opkomen tegen    
  optornen tegen    
  opwegen tegen    
  opzien tegen    
  pleiten tegen    
  protesteren tegen    
  ruilen tegen    
  zich schrapzetten tegen    
  strijden tegen    
  uitvaren tegen    
  van leer trekken tegen    
  vechten tegen    
  zich verdedigen tegen    
  zich verklaren tegen    
  zich verweren tegen    
  zich verzetten tegen    
  waarschuwen tegen    
  zich wapenen tegen    
  wisselen tegen    
  worstelen tegen    
  wrokken tegen    
  (er)tegen zijn    
  zondigen tegen;    
       
tot aanmoedigen tot    
(41) aansporen tot    
  aanvuren tot    
  aanzetten tot    
  behoren tot    
  zich beperken tot    
  bereid zijn tot    
  besluiten tot    
  bestemmen tot    
  bewegen tot    
  bijdragen tot    
  het brengen tot    
  dienen tot    
  dwingen tot    
  gedoemd zijn tot    
  geneigd zijn tot    
  zich genoodzaakt/geroepen voelen/zien tot    
  gereed zijn tot    
  geschikt zijn tot    
  herleiden tot    
  horen tot    
  in staat stellen tot    
  in staat zijn tot    
  leiden tot    
  zich lenen tot    
  neigen tot    
  noodzaken tot    
  nopen tot    
  opwekken tot    
  overgaan tot    
  overhalen tot    
  overreden tot    
  spreken tot    
  strekken tot    
  uitnodigen tot    
  zich verhouden tot    
  zich verlagen tot    
  verleiden tot    
  veroordelen tot    
  zich verplichten tot    
  het woord richten tot;    
       
uit afleiden uit    
(11) bestaan uit    
  geboren worden uit    
  groeien uit    
  munt slaan uit    
  ontstaan uit    
  redden uit    
  vervaardigen uit    
  volgen uit    
  voortkomen uit    
  (niet/geen) wijs raken uit;    
       
van zich ((n)iets/(niet) veel/weinig) aantrekken van    
(110) abstraheren van    
  afbrengen van    
  afhangen van    
  afhankelijk zijn van    
  afhelpen van    
  afhouden van    
  een afkeer hebben van    
  zich afkeren van    
  afkerig zijn van    
  afstand doen van    
  afstand nemen van    
  afstappen van    
  afzien van    
  balen van    
  bang zijn van    
  zich bedienen van    
  beroven van    
  beschuldigen van    
  betichten van    
  bevallen van    
  bevrijden van    
  zich bewust zijn van    
  blijk geven van    
  zich distantiëren van    
  doordringen van    
  dromen van    
  gebruik maken van    
  niet gediend zijn van    
  geen geheim maken van    
  genieten van    
  genoeg hebben van    
  getuigen van    
  gewagen van    
  een gewoonte maken van    
  gruwen van    
  geen hoge pet ophebben van    
  horen van    
  houden van    
  (g)een/enig idee hebben van    
  in het bezit zijn van    
  kennis nemen van    
  krijgen van    
  krioelen van    
  zich kwijten van    
  leven van    
  los zijn van    
  lucht krijgen van    
  meester zijn van    
  melding maken van    
  misbruik maken van    
  moe zijn van    
  nota nemen van    
  onder de indruk zijn van    
  onkundig zijn van    
  ontbloot zijn van    
  (zich) ontdoen van    
  ontheffen van    
  zich onthouden van    
  ontslaan van    
  ontvangen van    
  op de hoogte zijn van    
  opgeven van    
  opkijken van    
  overtuigen van    
  partij trekken van    
  plezier hebben van    
  profijt trekken van    
   profiteren van    
  redden van    
  reinigen van    
  (zich) rekenschap geven van    
  schande spreken van    
  scheiden van    
  schrikken van    
  spreken van    
  te kijken staan van    
  te lijden hebben van    
  niet terughebben van    
  terughouden van    
  terugkomen van    
  uitgaan van    
  verdenken van    
  zich vergewissen van    
  verlossen van    
  verschillen van    
  verschoond blijven van    
  verslag doen van    
  verstand hebben van    
  versteld staan van    
  verstoken zijn van    
  vertellen van    
  vervreemd zijn van    
  vervuld zijn van    
  verwijderd zijn van    
  verwittigen van    
  (zich) verzekeren van    
  vol zijn van    
  voorzien van    
  vrij zijn van    
  vrijspreken van    
  walgen van    
  wars zijn van    
  weerhouden van    
  (iets/veel) weg hebben van    
  weg zijn van    
  werk maken van    
  weten van    
  zeker zijn van    
  zuiveren van;    
       
voor aanbevelen voor    
(67) zich aanbevolen houden voor    
  aandacht hebben voor    
  aansprakelijk zijn voor    
  aanzien voor    
  bang zijn voor    
  bedanken voor    
  beducht zijn voor    
  begrip opbrengen voor    
  behoeden voor    
  bekend staan voor    
  berekend zijn voor    
  bestemd zijn voor    
  bevreesd zijn voor    
  bewaren voor    
  bewaard blijven voor    
  bezwijken voor    
  boeten voor    
  borg staan voor    
  buigen voor    
  danken voor    
  dienen voor    
  geporteerd zijn voor    
  geschikt zijn voor    
  zich hoeden voor    
  ijveren voor    
  immuun zijn voor    
  in aanmerking komen voor    
  in de bres springen voor    
  instaan voor    
  zich interesseren voor    
  zich inzetten voor    
  kiezen voor    
  klaar zijn voor    
  zich lenen voor    
  moeite doen voor    
  zijn neus ophalen/optrekken voor    
  onderdoen voor    
  oog hebben voor    
  opdraaien voor    
  openstaan voor    
  opkomen voor    
  oppassen voor    
  op zijn hoede zijn voor    
  (iets) overhebben voor    
  pleiten voor    
  zich schamen voor    
  sparen voor ('behoeden voor vrijwaren')    
  te porren zijn voor    
  terugdeinzen voor    
  te vinden zijn voor    
  uitkijken voor    
  uitkomen voor    
  vervaard zijn voor    
  ((n)iets / niet /veel/weinig) voelen voor    
  vluchten voor    
  voelen voor    
  vrezen voor    
  waarschuwen voor    
  zich wachten voor    
  waken voor    
  winnen voor    
  (er)voor zijn    
  zijn hand niet omdraaien voor    
  zorgen voor    
  een zwak hebben voor    
  zwichten voor    
tot: 735